Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Γενική επισκόπηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010

Α+ | A-

Πρόσφατες εξελίξεις

 • Έναρξη παραγωγής στο νέο εργοστάσιο τσιμέντου στην Αλβανία.
 • Σύμπραξη με τη Διεθνή Εταιρία Χρηματοδοτήσεων (International Finance Corporation - IFC, αναπτυξιακός κλάδος της Παγκόσμιας Τράπεζας) στην Αίγυπτο.
 • Αγορά νέου εργοστασίου τσιμέντου στο Κόσοβο.
 • Νέες άδειες λειτουργίας εικοσαετούς διάρκειας για λατομικές δραστηριότητες στη Φλόριντα των Η.Π.Α.

 
Εξελίξεις στην ΕΚΕ

Διοίκηση και οργάνωση

 • Διακυβέρνηση: Δύο Ομάδες Έργου ανάλαβαν την επανεξέταση των Εταιρικών Αξιών και του Κώδικα Δεοντολογίας.
 • Αξιολόγηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων: Νέα εργαλεία διαχείρισης υπό κατάρτιση, ανεξάρτητη αξιολόγηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε Αίγυπτο, Η.Π.Α. και Βουλγαρία.
 • Επικοινωνία του οράματος και της πολιτικής του Ομίλου για την ΕΚΕ στις τοπικές γλώσσες.
 • Λειτουργία Δικτύου Εκπροσώπων από όλες τις χώρες και τις τοπικές Επιτροπές ΕΚΕ.

Επιδόσεις

 • Ασφάλεια: συνεχής βελτίωση (μηδενικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων και σοβαρών ατυχημάτων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας), διεξαγωγή έρευνας για τα ατυχήματα, εσωτερική αξιολόγηση, νέα προγράμματα κατάρτισης για τους εργολάβους.
 • Περιβάλλον: καθορισμός στόχων για το 2015 ανά εργοστάσιο, παρακολούθηση και αξιολόγηση επιδόσεων, νέα προγράμματα για χρήση εναλλακτικών καυσίμων.
 • Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους συμ-μετόχους:
  • Οργάνωση τοπικών Φόρουμ στην Ελευσίνα και στο Καμάρι
  • Οργάνωση ανοικτής Εκδήλωσης Επικοινωνίας στο Usje, Π.Γ.Δ.Μ.
  •  Έκδοση πρώτου απολογισμού ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Π.Γ.Δ.Μ.
  • Παρουσιάσεις σε επενδυτές και ειδικούς αναλυτές
  • Εφαρμογή προτύπων ISΟ στην Αλβανία

Βελτίωση ικανοτήτων

 • Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Στελεχών για διαβούλευση και σύμπραξη με τους συμ-μετόχους στη Βουλγαρία.
 • Πρόγραμμα κατάρτισης και υποστήριξης των τοπικών Επιτροπών ΕΚΕ.
 • Συνάντηση ανταλλαγής απόψεων των Εκπροσώπων τοπικών Επιτροπών ΕΚΕ.
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης εσωτερικών ελεγκτών.

 

Μη Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου 2010 2009 2008
Άμεση απασχόληση 6.161 5.903 6.504
Ανθρωποώρες κατάρτισης ανά εργαζόμενο 30 20,4 23,5
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων άμεσου προσωπικού 2,33 2,64 3,42
Άμεσες εκπομπές CO2 (κιλά/τόνο προϊόντος) 697,7 672,6 684,3
Περιβαλλοντικές επενδύσεις (εκατ. €) 27,1 20,0 26,6 

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

Ο TITAN μεταξύ των 1.000 πιο Κοινωνικά Υπεύθυνων Επιχειρήσεων στον κόσμοΟ TITAN κατέλαβε την 278η θέση στον πίνακα του 2009 με τις 1.000 πιο Υπεύθυνες Κοινωνικά Επιχειρήσεις στον κόσμο (Sustainable Performance Leaders) καταγράφοντας άνοδο 172 θέσεων σε σύγκριση με το 2008.

Η κατάταξη πραγματοποιείται από τη διεθνή εταιρία CRD Analytics, η οποία επεξεργάζεται δείκτες μέτρησης επιδόσεων για τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές εταιρίες σε συνεργασία με την Justmeans. Η έρευνα αφορά εταιρίες εισηγμένες σε χρηματιστήρια οι οποίες δημοσιεύουν κοινωνικούς απολογισμούς για τις επιδόσεις τους χρησιμοποιώντας τους δείκτες GRΙ, G3.

Οι εταιρίες που πληρούν τα κριτήρια αξιολογούνται σε τέσσερεις τομείς: τον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τον τομέα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο πλήρης κατάλογος με τις 1.000 πιο Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις του κόσμου είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο: www.justmeans.com/top-global-1000-companies