Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Δραστηριότητες του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή


 
Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

 
Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνσηΧαρακτηριστικά Μεγέθη Ομίλου 
(χιλιάδες €)
2010 2009 2008 2007 2006
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.080,474 3.005,620 3.194,090 2.325,864 1.976,612
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.348,583 2.420,127 2.509,873 1.741,587 1.407,247
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.350,488 1.360,571 1.578,458 1.496,915 1.568,109
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 314.407 332.695 380.052 427.926 480.671
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
129.161 158.139 210.016 300.346 380.823
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
102.212 123.393 208.224 239.739 259.185