Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Πρόγραμμα βιοποικιλότητας της ΤΙΤΑΝ America στο Roanoke (ΗΠΑ)

Α+ | A-

Πρόγραµµα βιοποικιλότητας της TITAN America στο Roanoke (ΗΠΑ)

Η θυγατρική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στο Roanoke των ΗΠΑ εγκαινίασε µια νέα συνεργασία µε την εθνική οργάνωση προστασίας των πληθυσµών πέστροφας και σολοµού µε σκοπό τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση των πληθυσµών και των οικοτόπων τους στη Βόρεια Αµερική. Το Μάρτιο του 2009 350 ιριδίζουσες πέστροφες «απελευθερώθηκαν» σε µία λίµνη στο λατοµείο του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτής της νέας συνεργασίας, η συγκεκριµένη λίµνη, που σχηµατίστηκε από τα νερά της βροχής και από υπόγεια ύδατα σε ένα παλιό λατοµείο ασβεστόλιθου, µε κατάλληλο έλεγχο της στάθµης των υδάτων (µέσω αντλιών), αποτέλεσε τον ιδανικό χώρο για τη φιλοξενία της περιβαλλοντικά ευαίσθητης πέστροφας.

Ο TITAN προγραµµατίζει στο Roanoke τη δεύτερη απελευθέρωση πέστροφων στο Catawba Creek, που διασχίζει την έκταση του εργοστασίου, πάλι στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε την εθνική οργάνωση προστασίας της πέστροφας και του σολοµού.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει αναπτύξει και εφαρµόζει ένα µακρόπνοο πρόγραµµα διαχείρισης υδάτων και εδάφους στο εργοστάσιό του στην περιοχή αυτή. Για παράδειγµα, κάθε χρόνο την τελευταία τετραετία, το εργοστάσιο διοργανώνει µια εκδήλωση µε τίτλο «Catawba Creek Cleanup», στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόµενοι και οι κάτοικοι της περιοχής αφιερώνουν ένα πρωινό Σαββάτου στην επιτήρηση και καθαριότητα του ποταµού Catawba Creek, µέρος του οποίου βρίσκεται εντός των ορίων του εργοστασίου. Με τον τρόπο αυτό η θεσµοθετηµένη ετήσια συνάντηση πιστοποιεί τη διατήρηση της καλής κατάστασης των υδάτων του.

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ επίσης χρηµατοδοτεί το τοπικό πρόγραµµα ευαισθητοποίησης για την προστασία της περιοχής. Το πρόγραµµα «Η πέστροφα στην τάξη» επιτρέπει σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου να παρατηρήσουν την ανάπτυξη της πέστροφας σε ενυδρείο που τοποθετείται µέσα στην τάξη. Από το Σεπτέµβριο έως τον Απρίλιο, οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα της πέστροφας παρέχοντας όλα όσα χρειάζεται αυτό το ευαίσθητο ψάρι για να επιβιώσει. Οι µαθητές µεγαλώνουν την πέστροφα από την εκκόλαψη, παρακολουθώντας την ποιότητα του νερού στο ενυδρείο και µελετώντας το φυσικό της περιβάλλον. Συνειδητοποιούν έτσι την αξία των υδάτινων πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος και τον αλληλένδετο χαρακτήρα των επιµέρους στοιχείων ενός οικοσυστήµατος. Το ώριµο πλέον ψάρι απελευθερώνεται στη φύση την άνοιξη. Τρία τοπικά σχολεία ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα το 2009 και 16 νέα σχολεία έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα για το 2010.