Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Μελέτη βιοποικιλότητας στο λατομείο Άρτιμες (Πάτρα)

Α+ | A-

Μελέτη βιοποικιλότητας στο λατοµείο Άρτιµες (Πάτρα)

Το λατοµείο ασβεστολίθου στις Άρτιµες που λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 τροφοδοτώντας το εργοστάσιο τσιµέντου του ΤΙΤΑΝΑ στο Δρέπανο Αχαΐας, αποτελεί πρότυπο της πολιτικής αποκατάστασης λατοµείων που εφαρµόζει ο Όµιλος.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο ΤΙΤΑΝ επικεντρώνει τις προσπάθειές του στη συστηµατική αποκατάσταση των λατοµείων, εφαρµόζοντας βέλτιστες πρακτικές, όπως η λειτουργία φυτωρίων στις εγκαταστάσεις του και η ανάπτυξη νεαρών φυτών. Η πρόοδος που έχει συντελεσθεί στα 30 χρόνια που µεσολάβησαν στις µεθόδους αναδάσωσης και αποκατάστασης είναι εντυπωσιακή και ορατή στο λατοµείο στις Άρτιµες, µολονότι δύο δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν εν µέρει την αποκατασταθείσα ζώνη του λατοµείου.

Το 2009 έγινε ένα ακόµη βήµα περαιτέρω βελτίωσης µε την εκπόνηση ειδικής µελέτης σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών για την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας εντός των ορίων του λατοµείου και στη γύρω περιοχή. Δίνοντας έµφαση στην πρόοδο που έχει ήδη σηµειωθεί για την ανάπτυξη της χλωρίδας στις αποκατασταθείσες περιοχές του λατοµείου όπου το κοίτασµα έχει εξαντληθεί, η µελέτη περιλαµβάνει και προτάσεις για εναλλακτικές πρακτικές αποκατάστασης και για επιλογή ειδών, προκειµένου να βελτιωθεί το τελικό αποτέλεσµα και να διατηρηθεί η αξία της βιοποικιλότητας στην περιοχή.