Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Σύμμεικτα τσιμέντα

Α+ | A-

Σύµµεικτα τσιµέντα: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των εκπομπών CO2 που παράγονται από την τσιμεντοβιομηχανία πιθανόν να είναι η αντικατάσταση του κλίνκερ με άλλα υποκατάστατα. Τα ανάμικτα τσιμέντα έχουν μακρά ιστορία στην Ελλάδα, έχοντας χρησιμοποιηθεί ευρέως για δεκαετίες. Σήμερα διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα από το τμήμα Ε&Α σχετικά με νέα ανάμικτα τσιμέντα με στόχο την περαιτέρω μείωση του περιεχομένου τους σε κλίνκερ.

Σε χώρες με μικρή ή καθόλου παράδοση στα ανάμικτα τσιμέντα, είναι ορισμένες φορές απαραίτητο να αλλάξει η αντίληψη της βιομηχανίας πως η υψηλή περιεκτικότητα σε κλίνκερ σημαίνει και υψηλή ποιότητα τσιμέντου. Ωστόσο, καταφέραμε να παράγουμε ανάμικτα τσιμέντα στην ΠΓΔΜ με 50% αντικατάσταση του κλίνκερ και τσιμέντο σκωρίας στην Αίγυπτο, αν και σε γενικές γραμμές η αγορά είναι ακόμη προσανατολισμένη προς τους παραδοσιακούς τύπους τσιμέντου. Για την κατασκευή δρόμων ο ΤΙΤΑΝ προσφέρει μια υδραυλική συνδετική ουσία με μόλις 25% περιεκτικότητα σε κλίνκερ.