Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Μέριμνα για το κλίμα

Α+ | A-

«Μέριµνα για το Κλίµα» 

Η κοινή πρωτοβουλία για τη δημιουργία μίας ηγετικής επιχειρηματικής σύμπραξης υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2007 από το Οικουμενικό Σύμφωνο, την Παγκόσμια Οργάνωση για το Περιβάλλον (UNEP) και το WBCSD, με κυρίαρχο στόχο και τίτλο «Μέριμνα για το Κλίμα». Υποστηρίζει την ανάπτυξη και ανάδειξη αποτελεσματικών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Παρέχει επίσης ένα δίαυλο συνεισφοράς της επιχειρηματικής κοινότητας, με ιδέες και προτάσεις για σημαντικές κυβερνητικές διεργασίες. Με τη συμμετοχή, σήμερα, περισσότερων από 300 επιχειρήσεων από 65 χώρες, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί:

  • Στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα δε σε αναδυόμενες αγορές, να αναλάβουν δράση για την εξοικονόμηση ενέργειας και για τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω κατάλληλων στρατηγικών ως προς την παραγωγή προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών μέσω εφοδιαστικών αλυσίδων και την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών και, γενικότερα, της κοινής γνώμης.
  • Να πληροφορήσει –μέσω παραδειγμάτων καλών πρακτικών– τους εμπλεκόμενους στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή έκβαση της επικείμενης Διάσκεψης για το Κλίμα. Η διεθνής κλαδική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου, όπως υλοποιείται από το WBCSD/CSI, έχει επιλεχθεί από την Πρωτοβουλία «Μέριμνα για το Κλίμα», ως ένα μοναδικό παγκόσμιο παράδειγμα άριστης πρακτικής, υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία της προληπτικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε κλαδικό επίπεδο.

Δενδροφύτευση ΠΓΔΜ.