Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Λατομείο Center Sand: Προστασία ειδών που κινδυνεύουν

Α+ | A-

Λατοµείο Center Sand: Προστασία ειδών που κινδυνεύουν

Το λατομείο αδρανών υλικών του Center Sand της Tarmac America, θυγατρικής του Ομίλου TITAN που βρίσκεται στο Clermont, Lake County της Φλόριντα, ΗΠΑ, γειτονεύει με μια προστατευόμενη περιοχή. Το είδος που κινδυνεύει είναι η χελώνα Gopher Tortoise (Gopherus polyphemus) που φωλιάζει στο έδαφος, και συνυπάρχει με άλλους οργανισμούς, όπως η σαύρα Sand Skink. Οι χελώνες κηρύχθηκαν πρόσφατα είδος προς εξαφάνιση και οι προσπάθειες προγραμματισμού και προστασίας της Πολιτείας της Φλόριντα στοχεύουν στη μείωση της θνησιμότητας της χελώνας στη διάρκεια κάθε προγράμματος ανάπτυξης. Σύμφωνα με το σχέδιο εξόρυξης του Center Sand, επειδή οι δραστηριότητες θα κατέστρεφαν τις υπόγειες φωλιές της χελώνας, το λατομείο έπρεπε να προγραμματίσει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο μετακόμισης των χελωνών Gopher σε γειτονική ασφαλή περιοχή, όπου δεν επιτρέπονται οι εξορυκτικές εργασίες.

Ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε δράση το 2008, έχοντας μελετήσει το θέμα σε συνεργασία με ειδικούς και την Επιτροπή Προστασίας Ιχθύων και Άγριας Ζωής της Πολιτείας της Φλόριντα (FFWCC). Εξοπλισμένη με όλες τις απαραίτητες άδειες επέμβασης για τον εντοπισμό, το χειρισμό και τη μεταφορά του είδους, η μονάδα Center Sand ακολούθησε τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες και την τυποποιημένη μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής κατάρτισης, σύμφωνα με το σύστημα αδειοδότησης «FFWCC Gopher Tortoise». Η Πολιτεία ανέπτυξε κατευθυντήριες οδηγίες για την ενθάρρυνση της μεταφοράς των ζώων σε προστατευμένους χώρους υποδοχής όπου οι χελώνες θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να πολλαπλασιαστούν. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν επίσης κίνητρα σε κτηματίες των οποίων η περιουσία χαρακτηρίζεται ως «Χώρος Υποδοχής» για εκτοπισμένες χελώνες Gopher, με γενικό στόχο την παράταση της επιβίωσης του είδους. Στο Center Sand πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες έρευνες για τον προσδιορισμό των χώρων και του τύπου των υπόγειων φωλιών («ενεργές» και «ανενεργές»), καθώς και του αριθμού των φωλιών που κατοικούνται στο οικόπεδο. Δημιουργήθηκε ένας προστατευόμενος φυσικός οικότοπος 142.000m2 περίπου, δίπλα στην ιδιοκτησία του λατομείου για την προστασία της χελώνας Gopher.

Η συμβολή των ειδικών του κλάδου και μιας εξειδικευμένης επιστημονικής ομάδας είχε ζωτική σημασία για το εν λόγω έργο. Δημιουργήθηκε ένας ειδικός φράχτης (Hog fencing) στο έδαφος που λειτούργησε ως «φιλικό προς το περιβάλλον φράγμα», για την προστασία και τον περιορισμό των χελωνών. Τα πεύκα αραιώθηκαν ή και απομακρύνθηκαν από την περιοχή προστασίας και το έδαφος φυτεύτηκε με φυτά κατάλληλα για τις χελώνες. Τελικά, μετακινήθηκαν 56 χελώνες (22 αρσενικές, 24 θηλυκές, 10 ανήλικες) από το χώρο εξόρυξης και τοποθετήθηκαν στο νέο προστατευμένο τους οικότοπο. Η ασφαλής ζώνη θα συντηρείται σε τακτική βάση, με ιδιαίτερη φροντίδα για τα ζώα.