Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Εκπαίδευση παιδιών για να αποκτήσουν οικολογική αντίληψη

Α+ | A-

Η Separation Technologies (ST), θυγατρική εταιρία του Οµίλου ΤΙΤΑΝ, ξεκίνησε µια νέα πρωτοβουλία ΕΚΕ στις Η.Π.Α. µε σκοπό να εκπαιδεύσει παιδιά του δηµοτικού σχολείου σχετικά µε το περιβάλλον και τη χρήση του σκυροδέµατος. Η πρωτοβουλία αυτή χρησιµοποιεί το διαδραστικό ροµπότ R.A.L.F. (από τα αρχικά του ονόµατος Robotic Artificial Life Form: Ροµποτική Τεχνητή Μορφή Ζωής) για να µάθουν τα παιδιά τη σηµασία των φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευών και τον οικολογικό τρόπο σκέψης. Το R.A.L.F. –που είχε αρχικά σχεδιαστεί για τη NAΣA– υιοθετήθηκε από την ST για να ταξιδεύει σε ολόκληρη τη χώρα και να κάνει διδακτικές παρουσιάσεις σε σχολικές τάξεις και αµφιθέατρα.

Η ST ιδρύθηκε το 1989 για να αναπτύξει εµπορικές εφαρµογές µιας ηλεκτροστατικής διαδικασίας διαχωρισµού, που είχε εφεύρει ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας. Πέντε χρόνια αργότερα η ST επικέντρωνε τη δραστηριότητά της στην αξιοποίηση της νέας αυτής τεχνολογίας για την επεξεργασία ιπτάµενης τέφρας προς χρήση σε εµπορικές εφαρµογές αντί της απόρριψής της σε χωµατερές. Από το 1995 η ST έχει χρησιµοποιήσει µε επιτυχία για τέτοιες εφαρµογές τη διαδικασία διαχωρισµού της ιπτάµενης τέφρας. Η εταιρία εντάχθηκε στον Όµιλο ΤΙΤΑΝ το 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες και µια διασκεδαστική διαδραστική εµπειρία µε παιχνίδια, εικόνες και νέα σχετικά µε το R.A.L.F. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση www.visitralf.com