Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

'Αμεση Γραμμή Επικοινωνίας Εργαζομένων

Α+ | A-

Η «Άµεση Γραµµή Επικοινωνίας των Εργαζοµένων» αποτελεί ένα πρόσθετο µέσο µε το οποίο κάθε εργαζόµενος µπορεί να αναφέρει ζητήµατα που σχετίζονται µε τον Κώδικα Δεοντολογίας και ειδικότερα, όσα αφορούν υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος, διαφάνεια και διαφθορά, σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των ίσων ευκαιριών. Η αναφορά πιθανών παραβιάσεων µε διακριτικότητα και απόλυτη εµπιστοσύνη αποσκοπεί στην υποστήριξη, την παρακίνηση αλλά και την επέκταση του διαλόγου µε τους εργαζόµενους σε θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή των αξιών και των δεσµεύσεών µας στη πράξη. Πιστεύουµε ότι οι εργαζόµενοί µας είναι οι πιο σηµαντικοί πρεσβευτές των αρχών και των αξιών µας αλλά και όλων των προσπαθειών µας και προσδοκούµε η Γραµµή Επικοινωνίας να αυξήσει την άµεση σύµπραξη των εργαζοµένων και το σεβασµό όλων µας στις εταιρικές αξίες.