Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Σύμπραξη με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για Έρευνα και Ανάπτυξη

Α+ | A-

Η δέσµευσή µας για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, για την ποιότητα των προϊόντων µας και για την αξιοποίηση της πιο εξελιγµένης περιβαλλοντικής τεχνολογίας απαιτεί συνεχείς επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, θέσαµε σε εφαρµογή, το 2007, µια σειρά ερευνητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα της Βρετανίας. Τα προγράµµατα αυτά –που αφορούν τον κλάδο δοµικών υλικών– έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη πολλαπλών στόχων: να συµβάλουν στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των τεχνικών λύσεων κατά τον πιο σωστό περιβαλλοντικά τρόπο, να ενθαρρύνουν την τεχνική εξειδίκευση, ιδιαίτερα σε συγκεκριµένα ζητήµατα του κλάδου, προάγοντας ταυτόχρονα την ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των τεχνικών στελεχών του ΤΙΤΑΝΑ και των ερευνητικών κοινοτήτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ήδη γίνει δεκτές µε θετικά πρώτα σχόλια, καθώς ανταποκρίνονται τόσο στις δικές µας επιχειρηµατικές ανάγκες όσο και στα ενδιαφέροντα της ακαδηµαϊκής κοινότητας.