Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη γα την ΕΚΕ

Α+ | A-

Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Σύµπραξη για την ΕΚΕ

Ο νέος Ηλεκτρονικός Οδηγός για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, κύριο προϊόν της διετούς συνεργασίας του ΤΙΤΑΝΑ με τη Volkswagen, τη Hewlett Packard, τη L’ Oreal και με 30 άλλες εταιρίες και «συμ-μετόχους», συγκέντρωσε έντονο και διευρυνόμενο ενδιαφέρον μετά την επίσημη παρουσίασή του τον Δεκέμβριο του 2008.

Ο ΤΙΤΑΝ και οι άλλες τρεις εταιρίες που ανέλαβαν να ηγηθούν του συγκεκριμένου προγράμματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Σύμπραξης για την ΕΚΕ, ανέπτυξαν ένα σχέδιο δράσης για την επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων της προσπάθειάς τους το 2009 και το 2010. Το σχέδιο προβλέπει κοινές πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τις οποίες ο ΤΙΤΑΝ προωθεί σε συνεργασία με τα εθνικά Δίκτυα για την ΕΚΕ και επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες περιοχές όπου αναπτύσσει δραστηριότητα ο Όμιλος. Επί πλέον, στο πλαίσιο της απευθυνόμενης σε προμηθευτές εκστρατείας «Γνώρισε και στήριξε το Οικουμενικό Σύμφωνο», όλοι οι κύριοι προμηθευτές στην Ελλάδα –κυρίως αντιπρόσωποι μεγάλων πολυεθνικών εταιριών– προσκλήθηκαν το 2008 να ανταλλάξουν με τον ΤΙΤΑΝΑ πληροφορίες για τις συναφείς με τις δέκα αρχές του Συμφώνου δράσεις τους, αλλά και τους τομείς στους οποίους ενδιαφέρονται να αναλάβουν δράση.