Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

ΤΙΤΑΝ mBA

Α+ | A-

Στο πλαίσιο του στόχου να αποτελεί ο ΤΙΤΑΝ προτιµώµενο εργοδότη, προσπαθεί να προσφέρουµε στους εργαζόµενους ευκαιρίες για να επιτύχουν τους επαγγελµατικούς τους στόχους. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε το 2007 ένα νέο πρόγραµµα –σε συνεργασία µε το ALBA (Athens Laboratory of Business Administration)– σχεδιασµένο να προσφέρει στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα να συνδυάσουν την απόκτηση ακαδηµαϊκών γνώσεων επιπέδου ΜBA και την εξειδίκευση κατά τα πρότυπα του ΤΙΤΑΝΑ.
Το πρόγραµµα αυτό (mBA) υλοποιείται τα Σαββατοκύριακα και έχει διάρκεια δύο ετών. Ήδη το παρακολουθούν 11 νέα στελέχη. Η αρχική θετική ανταπόκριση και τα πρώτα ευνοϊκά σχόλια των συµµετεχόντων έχει οδηγήσει στην απόφαση σχεδιασµού ενός παρόµοιου προγράµµατος στη Θεσσαλονίκη για να τα στελέχη της ευρύτερης περιοχής.