Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Νέα προϊόντα σκυροδέματος

Α+ | A-

Νέα προϊόντα σκυροδέµατος: Στόχος της έρευνάς μας είναι να παρέχει πιο εξελιγμένα προϊόντα σκυροδέματος, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας, μειώνοντας τη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και ελαχιστοποιώντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κατασκευαστικών έργων. Υπάρχει ένα πλήθος από παραδείγματα αυτής της προσέγγισης, όπως η επιτυχής χρήση διαπερατού τσιμέντου και αυτο-συμπιεζόμενου σκυροδέματος στα εργοστάσια RMX της TITAN America, τα οποία παράγουν σκυρόδεμα με αυξημένη υδατοδιαπερατότητα και σκυρόδεμα που μειώνει τις απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό, ενώ εξαλείφει την ανάγκη για δόνηση.

Στα ελληνικά εργοστάσια Ready Mix χρησιμοποιούνται ελαφριά επιχρίσματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αέρα, αντί πιο πυκνών κονιαμάτων που απαιτούν μεγαλύτερη ποσότητα πρώτων υλών. Εκπονούνται επίσης και άλλα ερευνητικά έργα, που στοχεύουν στην αντικατάσταση των αδρανών υλικών από λατομεία με υποπροϊόντα άλλων βιομηχανικών διαδικασιών.