Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Γνωριμία με τα εργοστάσιά μας

Α+ | A-

Γνωριµία µε τα εργοστάσιά µας

Μετά την ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού του εργοστασίου μας στην Zlatna Panega (Βουλγαρία), διοργανώθηκε μια εκδήλωση γνωριμίας, το Νοέμβριο 2008, στη διάρκεια της οποίας φιλοξενήθηκαν περισσότερα από 150 άτομα από γειτονικές κοινότητες, τοπικές αρχές, πελάτες, προμηθευτές και άλλοι «συμ-μέτοχοι» του ΤΙΤΑΝΑ.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και είχαν την ευκαιρία να δουν τις πρόσφατες βελτιώσεις του, οι οποίες το τοποθετούν μεταξύ των καλύτερων βιομηχανικών μονάδων του κλάδου του.

Ανάλογες επισκέψεις-ξεναγήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για διαφορετικές ομάδες «συμ-μετόχων» στα περισσότερα από τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου. Επίσης, πέρυσι διοργανώθηκαν δύο ειδικές εκδηλώσεις («Γνωρίστε το εργοστάσιό μας») στα εργοστάσια του ΤΙΤΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Cembureau).