Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

ProAsh και EcoTherm

Α+ | A-

ProAsh και EcoTherm:

Διαφοροποίηση δυναµικής προϊόντος και επέκταση βέλτιστης πρακτικής

Το ProAsh παράγεται από το υποπροϊόν ιπτάμενης τέφρας του φλεγόμενου άνθρακα και είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόσθετο σκυροδέματος, το οποίο βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος και μειώνει την ποσότητα τσιμέντου Portland που απαιτείται για την παραγωγή σκυροδέματος. Ένα από τα βασικά συστατικά του σκυροδέματος, το τσιμέντο Portland προκαλεί την παραγωγή ενός τόνου εκπομπών CO2 ανά τόνο τσιμέντου Portland που παράγεται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλώνουν πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους τσιμέντου Portland ετησίως. Η μονάδα Big Bend της Separation Technologies μπορεί να παράγει έως 250.000 τόνους ProAsh ετησίως, γεγονός που δημιουργεί ισόποση αντιστάθμιση CO2 από την εκτόπιση του τσιμέντου Portland στα μείγματα σκυροδέματος.

Η μονάδα παραγωγής ProAsh της Separation Technologies έχει λάβει προσωρινή έγκριση από την επιτροπή Chicago Climate Exchange Offsets Committee για αντισταθμιστές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας Big Bend της Teco Energy. Η επιτροπή Chicago Climate Exchange (CCX) έχει προσδιορίσει ότι η παραγωγή ProAsh μέσω της πατενταρισμένης διαδικασίας ηλεκτροστατικού διαχωρισμού της Separation Technologies, οδηγεί στη μείωση των εκπομπών CO2 και δικαιούται αντισταθμιστές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της CCX.

Εκτός από το ProAsh, η Separation Technologies παράγει και Ecotherm, ένα υλικό πλούσιο σε άνθρακα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατό του και θεωρείται πολύτιμο αγαθό ενόψει του αυξανόμενου κόστους των καυσίμων και της ανάγκης για ανάπτυξη πηγών ενέργειας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος CO2.

Separation Technologies, ΗΠΑ.