Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών

Α+ | A-

Αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών

Μία από τις κύριες προτεραιότητές μας την περασμένη χρονιά ήταν η προσφορά βοήθειας σε πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για συμπαράσταση σε τοπικές κοινότητες για το σκοπό αυτό δόθηκε €1εκατ. στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης των πυρόπληκτων περιοχών το 2007. Επιπρόσθετα, το 2008 ο ΤΙΤΑΝ συνέχισε την υλοποίηση ενός σχετικού προγράμματος δράσης που περιλάμβανε: 

  • Προσφορά περισσότερων από 100.000 δενδρυλλίων ως μέρος του προγράμματος δενδροφυτεύσεών μας για την αποκατάσταση δασικών εκτάσεων. 
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος «Η Επόμενη Ημέρα» που σχεδίασε και υλοποίησε το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση «ΠΡΑΚΣΙΣ» στην Ηλεία και στην Εύβοια. 
  • Προσφορά δέντρων και περισσότερους από 300 εθελοντές εργαζόμενους του εργοστασίου μας στο Usje για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών στην ΠΓΔΜ. 
  • Συνεργασία με τον Δήμο Ωλένης, στο Νομό Ηλείας, για την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 με δωρεές εργαζομένων του Ομίλου [στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα], τις οποίες διπλασίασε ο ΤΙΤΑΝ με δική του χρηματική συνεισφορά.

Επί πλέον, ο ΤΙΤΑΝ προσέφερε εξοπλισμό υδροσποράς και προσωπικό για την αναδάσωση της περιοχής γύρω από την Ολυμπία (Κρόνιο Όρος). Τέλος, ο ΤΙΤΑΝ συνέβαλε και το 2008 με βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς νερού στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών στη Ρόδο.