Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Η ST μειώνει το αποτύπωμα CO2

Α+ | A-

Η ST µειώνει το αποτύπωµα CO2

Η Separation Technologies (ST), θυγατρική του Οµίλου TITAN που ειδικεύεται στην επεξεργασία της ιπτάµενης τέφρας, εγκατέστησε ηλιακές κυψέλες στο εργοστάσιο της Tampa για να βελτιώσει ακόµη περισσότερο το αποτύπωµα CO2 που δηµιουργείται από τη διαδικασία διαχωρισµού της τέφρας.

Συνολικά έχουν εγκατασταθεί 175 µ2 φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των σιλό, µε ονοµαστική απόδοση 9,24 kW.

Στο πρώτο έτος λειτουργίας του το σύστηµα εξοικονόµησε περίπου 23.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, στο εργοστάσιο έχει εγκατασταθεί εξοπλισµός για την ενεργειακά αποδοτική µεταφορά της ιπτάµενης τέφρας πυκνής φάσης εξοικονοµώντας ετησίως σχεδόν 1.000.000 KWh σε σχέση µε παλαιότερα συστήµατα.