Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Usje: Διαχείριση υδάτινων πόρων

Α+ | A-

Usje

Η μονάδα παραγωγής τσιμέντου του ΤΙΤΑΝA στο Usje της ΠΓΔΜ βρίσκεται στις παρυφές της πόλης και κοντά στο κανάλι υδάτων του δήμου. Το 2007, ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε μια νέα πρωτοβουλία, στοχεύοντας σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης υδάτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Έτσι, μια πλήρης ανάλυση και καταγραφή της πραγματικής ποσότητας και ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται και εκκενώνεται από τη μονάδα συνοδεύτηκε από επενδύσεις για τη δημιουργία και τη συντήρηση μιας δεξαμενής για τα επιφανειακά ύδατα, ξεχωριστή εκκένωση ακάθαρτων υδάτων και αντικατάσταση του αγωγού πόσιμου νερού. Με τα πρώτα βήματα αυτής της προσπάθειας έχουν ήδη επιτευχθεί βελτιώσεις, καθώς και μείωση 30% στην κατανάλωση πόσιμου νερού σε επίπεδο μονάδας. Επιπρόσθετα, σε μια κοινή προσπάθεια με τις τοπικές αρχές, η ποιότητα του νερού που εκκενώνεται υποβάλλεται σε αυστηρή παρακολούθηση ποιότητας σε συγκεκριμένα σημεία, όπου πραγματοποιούνται αναλύσεις από το Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.