Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

Α+ | A-

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων

Το 1990 ο ΤΙΤΑΝ ξεκίνησε ένα Πρόγραμμα Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην περιοχή της Πάτρας, όπου λειτουργεί ένα εργοστάσιο του Ομίλου. Κατόπιν της αρχικής επιτυχίας του, το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε δύο ή τρία χρόνια στην περιοχή αυτή της Ελλάδας.

Το 2005 ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε μια παρόμοια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία σε μια άλλη χώρα: Στην ΠΓΔΜ, και συγκεκριμένα στο Usje, όπου η ανεργία των νέων είναι μεγάλη. Η υλοποίησή της –σε συνεργασία με το Δήμο Kisela Vode των Σκοπίων– έχει αποδειχθεί το ίδιο αποτελεσματική, όπως στην Πάτρα.

Το 2008 συμπληρώθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος στην περιοχή αυτή με τους 15 συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους.