Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Τοπικές κοινότητες

Α+ | A-

Οι τοπικές κοινότητες συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους συμ-μετόχους του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων που βασίζονται σε αμοιβαία κατανόηση, εμπιστοσύνη, προοπτικές και οφέλη, αποτελούν τους πυλώνες που κατευθύνουν την πολιτική και τις πρακτικές του ΤΙΤΑΝΑ.

Μεταξύ των πρακτικών που εκφράζουν αυτή την προσέγγιση σύμπραξης με την τοπική κοινωνία περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα «Feed Minds - Change Lives» στο Beni Suef της Αιγύπτου, η πρωτοβουλία άμεσης ενημέρωσης μέσω διαδικτύου για τις εκπομπές αερίων από το εργοστάσιο του Usje στην ΠΓΔΜ, ο νέος «Οδικός Χάρτης» που συμφωνήθηκε με τους τοπικούς συμ-μετόχους στην Ελευσίνα το 2010 και άλλα που παρουσιάζονται περιληπτικά στον παρόντα Απολογισμό και αναλυτικά στο δικτυακό μας τόπο.

Το 2010, ο TITAN εξακολούθησε να συμβάλλει σε έργα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων με οικονομικούς, ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους. Προτάχθηκαν τα μακροχρόνια προγράμματα σύμπραξης με τις τοπικές κοινότητες και οι συναφείς με τις προτεραιότητες του ΤΙΤΑΝΑ δράσεις, όπως δενδροφυτεύσεις σε καμένες περιοχές. Η συνολική επένδυση του Ομίλου σε δωρεές ανέρχεται σε €2,22 εκατ. Η δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνει και τις δωρεές του νέου εργοστασίου στο Κόσοβο.

 

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.