Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Πελάτες

Α+ | A-

Ο ΤΙΤΑΝ διακινεί τα προϊόντα του σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές. Εστιάζοντας στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, την ποιότητα των προϊόντων, την αξία και το ενδιαφέρον για τις ανάγκες των πελατών, ο ΤΙΤΑΝ διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. Η ικανοποίηση των πελατών καταγράφεται συνεχώς, τόσο κατά τις άτυπες συναντήσεις, όσο και με συστηματικές έρευνες και επισκέψεις.

Ειδικά σεμινάρια και ημέρες επικοινωνίας οργανώνονται από όλες τις μονάδες δραστηριότητας για τη διασφάλιση της κατάλληλης εφαρμογής και χρήσης των προϊόντων, τα οποία σε κάθε περίπτωση παρουσιάζουν ελάχιστους κινδύνους για την υγεία.

Επιπρόσθετα η Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου, σε συνεργασία με τους ειδικούς για την υγεία και την ασφάλεια, δοκιμάζουν πιλοτικά όλα τα προϊόντα και τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν.

Ειδικά φύλλα ασφάλειας συντάσσονται και συνοδεύουν τα προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφαλής χρήση, όσο και η μεταφορά τεχνογνωσίας και ειδικών πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα.
 

Hμέρα Επικοινωνίας Πελατών, Κάιρο, Αίγυπτος, 2010

 

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.