Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Επενδυτές

Α+ | A-

Αναγνωρίζοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ο TITAN διοργάνωσε ένα νέο κύκλο επαφών με επενδυτές για την ανταλλαγή απόψεων και την άμεση ενημέρωση σχετικά με τις απόψεις και τις προσδοκίες τους. Το Μάρτιο του 2010 πραγματοποιήθηκαν δύο τέτοιες συναντήσεις στην Ευρώπη, με επενδυτές και αναλυτές που εκπροσωπούν κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις κατά τις οποίες συζητήθηκε η στρατηγική του ΤΙΤΑΝΑ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι νέοι στόχοι βελτίωσης της συνολικής απόδοσης έως το 2015. Οι προσπάθειες του ΤΙΤΑΝΑ έχουν συγκεντρώσει ενθαρρυντικά σχόλια μέχρι στιγμής, ιδίως όσον αφορά στη διαφανή και ειλικρινή δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων και των δυσχερειών. Θέματα όπως η κατανάλωση νερού και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας επισημάνθηκαν ως τομείς για περαιτέρω διερεύνηση και ανάλυση.

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.