Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών

Α+ | A-

Το 2010 χρησιμοποιήθηκαν 21,3 εκατ. τόνοι πρώτων υλών (σε ξηρή βάση) για τη συνολική παραγωγή τσιμέντου. Περίπου 5,3% όλων των πρώτων υλών (1,1 εκατ. τόνοι – ξηρή βάση) ήταν εναλλακτικές πρώτες ύλες, κυρίως υποπροϊόντα και απορρίμματα άλλων κλάδων, όπως ιπτάμενη τέφρα, πυριτική τέφρα, σκωρία υψικαμίνων και βιομηχανική γύψος. Τα υπόλοιπα 20,2 εκατ. τόνοι (σε ξηρή βάση) ήσαν φυσικά υλικά από εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες.

Σε σύγκριση με το 2009, η κατανάλωση εναλλακτικών πρώτων υλών, τόσο ως ποσότητα όσο και ως ποσοστό των συνολικών πρώτων υλών, μειώθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών των αγορών, αφενός της μείωσης της παραγωγής σε Ελλάδα και Η.Π.Α, εξαιτίας της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης, αφετέρου της αύξησης της παραγωγής σε Αίγυπτο και Τουρκία.

Στόχος του Οµίλου για εκποµπές CO2
Μείωση των ειδικών εκποµπών CO2 κατά 22% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 1990.

Στόχος 2015: 628kg CO2 ανά τόνο προϊόντος δηλαδή κατά 5% χαµηλότερο από τις προβλέψεις του WBCSD/CSI για το 2015.

Στόχος Οµίλου για εναλλακτικά καύσιµα
Αντικατάσταση συµβατικών καυσίµων µε εναλλακτικά σε ποσοστό 10% (σε θερµιδική βάση) έως το 2017.