Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Α+ | A-

Οι περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του Ομίλου TITAN προέρχονται από την παραγωγή τσιμέντου. Το 2010 οι συνολικές άμεσες εκπομπές CO2 από τα εργοστάσια παραγωγής και άλεσης τσιμέντου ήταν 10,1 εκατ. τόνοι. Το 2009 συμπεριελήφθησαν στους υπολογισμούς οι εκπομπές από τα οχήματα και τον κινητό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων. Ακολουθώντας τις αρχές αναφοράς του WBCSD/CSI, οι εκπομπές CO2 υπολογίστηκαν εκ νέου για την περίοδο 1990-2009, ώστε να συμπεριλάβουν και τα αποτελέσματα των εργοστασίων παραγωγής και άλεσης τσιμέντου στην Αίγυπτο και στην Τουρκία.

Το 2010 οι ειδικές εκπομπές CO2 ήταν 697,7 κιλά CO2 /τόνο προϊόντος. Ο αναθεωρημένος στόχος για το 2015 είναι να φθάσουν οι ειδικές εκπομπές CO2 τα 628κιλά CO2 /τόνο προϊόντος. Οι οικονομικές συνθήκες στις περισσότερες αγορές δεν ευνόησαν την σύγκλιση με αυτόν τον στόχο, αλλά το αποτύπωμα άνθρακα του Ομίλου βελτιώνεται αισθητά, εάν συμπεριληφθεί στο θετικό ισοζύγιο που δημιουργείται από τις δραστηριότητές του και η Separation Technologies (ST), θυγατρική του Ομίλου με έδρα τις Η.Π.Α.

Η ST εφαρμόζει, μετά από μακρόχρονη και επιτυχή περίοδο ανάπτυξης καινοτομιών, μια τεχνολογία διαχωρισμού της ιπτάμενης τέφρας, -υποπροϊόντος των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας- για την παραγωγή Pro Ash™, ενός υλικού με υδραυλικές ιδιότητες, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υλικών κατασκευής όπως το σκυρόδεμα, μειώνοντας ακόμη περισότερο το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παραγωγή σε Pro Ash™ της ST, οι ειδικές εκπομπές του Ομίλου ανέρχονται συνολικά σε 654,4κιλά CO2 /τόνο προϊόντος.

Στην κατεύθυνση αυτή και η Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN εργάζεται εντατικά για τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων του Ομίλου, σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών, αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε τομείς όπως :

  • Παραγωγή ποζολανικού τσιμέντου χαμηλής θερμότητας και ενυδάτωσης στο εργοστάσιο της ΠΓΔΜ, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή υποδομών (φράγματα).
  • Προώθηση στις Η.Π.Α τσιμέντου γενικής χρήσης με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ. 
  • Στήριξη, αιτιολόγηση και τεκμηρίωση προς τις αιγυπτιακές αρχές της χρήσης των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα σύμμεικτα τσιμέντα. 
  • Υποκατάσταση του βωξίτη από εναλλακτικές πρώτες ύλες (ιπτάμενη τέφρα και τέφρα πυθμένα) στο εργοστάσιο του Pennsuco στις Η.Π.Α. 
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων, περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. διαπερατό σκυρόδεμα, αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα). 
  • Διερεύνηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, αξιοποιώντας τα υλικά αυτά ως αδρανή στην παραγωγή σκυροδέματος.

Στόχος του Οµίλου για εκποµπές CO2
Μείωση των ειδικών εκποµπών CO2 κατά 22% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 1990.

Στόχος 2015: 628kg CO2 ανά τόνο προϊόντος δηλαδή κατά 5% χαµηλότερο από τις προβλέψεις του WBCSD/CSI για το 2015.

Στόχος Οµίλου για εναλλακτικά καύσιµα
Αντικατάσταση συµβατικών καυσίµων µε εναλλακτικά σε ποσοστό 10% (σε θερµιδική βάση) έως το 2017.