Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Πρόληψη για την υγεία

Α+ | A-

Η καλή υγεία των εργαζομένων και των μελών της οικογένειάς τους βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής του ΤΙΤΑΝΑ για το ανθρώπινο δυναμικό του. Τα τελευταία χρόνια, καθώς κλιμακώνονται οι ανησυχίες σχετικά με την υγεία σε συνάρτηση με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και το αυξανόμενο κόστος ιατρικής περίθαλψης, ο ΤΙΤΑΝ στις Η.Π.Α. ξεκίνησε μία νέα προσπάθεια εστιάζοντας στην πρόληψη για την υγεία. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι βασική παράμετρος για την καλή υγεία είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων από έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής, η Διοίκηση της εταιρίας προχώρησε στην αξιολόγηση καλών πρακτικών στον τομέα αυτό, από άλλες επιχειρήσεις, και προσέγγισε μια εταιρία η οποία είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια ένα σχετικό πρόγραμμα, αποσκοπώντας στη βελτίωσης της υγείας των εργαζομένων της και των οικογενειών τους, με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα.

Μετά από συναντήσεις εργασίας και ανταλλαγής εμπειριών, ο ΤΙΤΑΝ ανέπτυξε ένα νέο πρόγραμμα για τους δικούς του εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους που στηρίζεται σε ένα μοντέλο ατομικής καθοδήγησης και αυξημένης επίγνωσης των κινδύνων για την υγεία του κάθε ατόμου. Εστιάζοντας στο τι είναι σημαντικό για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό καλούνται να επιλέξουν τις αλλαγές που θέλουν να δρομολογήσουν στη ζωή τους και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος τους παρέχει ειδική υποστήριξη για να τις επιτύχουν.

Η νέα αυτή προσπάθεια ξεκίνησε στα τέλη του 2010, με μία ειδική παρουσίαση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε 65 διευθυντικά στελέχη. Στη συνέχεια δόθηκε σε όλους η ευκαιρία να αποκτήσουν ίδια άποψη για το πώς λειτουργεί η διαδικασία. Στις αρχές του 2011, ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης στο Roanoke της Πολιτείας της Βιρτζίνια και στη Νότια Φλόριντα και προβλέπεται ότι έως το 2012 θα έχει δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους και τους συζύγους αυτών να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

<< επιστροφή

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.