Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Κοινωνικό Αποτύπωμα

Α+ | A-
Μέτρηση και αξιολόγησηΑσφάλεια στην εργασία

 Απασχόληση

ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ1

 

2007

2008

µεταβολή  (%)

Ελλάδα

1.841

1.767

-4,02

ΗΠΑ

2.388

2.260

-5,36

Βουλγαρία

500

472

-5,60

Σερβία

386

383

-0,78

ΠΓΔΜ

519

509

-1,93

Αίγυπτος2

400

807

 

Αλβανία3

-

45

 

Τουρκία4

-

261

 

Σύνολο5

6.034

6.504

 

 
1 Ο υπολογισμός αφορά την απασχόληση στο τέλος κάθε έτους
2 Μεταβολή ποσοστού Ομίλου στο μετοχικό κεφάλαιο
3 Νέα επένδυση
4 Νέα εξαγορά
5 Το 2008 ο αριθμός των άμεσα απασχολούμενων με εποχιακά συμβόλαια εργασίας ήταν 65 και ο αριθμός απασχολουμένων με συμβόλαια περιορισμένου, απασχόλησης ήταν 11.Κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ - 2008

Ελλάδα

67%

ΗΠΑ

27%

Βουλγαρία

85%

Σερβία

35%

ΠΓΔΜ

100%

Αίγυπτος

47,5%

ΣΥΝΟΛΟ

51%Συνεργασία με κοινότητες