Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Κατανοώντας το Αποτύπωμά μας

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτουργεί καθετοποιημένα, δραστηριοποιούμενος στην παραγωγή και την εμπορία τσιμέντου και οικοδομικών υλικών.

 

Τα βασικά προϊόντα του είναι τσιμέντο, σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθοι και Pro AshTM, μία καινοτόμος, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ιπτάμενη τέφρα, που επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο των μειγμάτων σκυροδέματος, λιγότερες μονάδες παραγωγής ενώ διαθέτει πολλά άλλα πλεονεκτήματα στην κατασκευή, την κατανάλωση πρώτων υλών και τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Τα προϊόντα του TITANΑ χρησιμοποιούνται σε οικιακές και μη οικιακές εφαρμογές, καθώς και σε εφαρμογές υποδομών. Τα προϊόντα μεταφέρονται οδικώς με βαρέα οχήματα ή, κατά προτίμηση, σιδηροδρομικώς ή δια θαλάσσης, όταν αυτό είναι δυνατόν.

Η μέτρηση της συνεισφοράς του ΤΙΤΑΝΑ στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα παραμένει μία πρόκληση για τον Όμιλο, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, τη χώρα και την τοποθεσία, τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες του κλάδου και των συμ-μετόχων του. Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, της χρήσης των προϊόντων και της συνεισφοράς του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην κοινωνία.

Η καταγραφή, ο προσδιορισμός και η μεταλαμπάδευση των καλύτερων πρακτικών, όπως επίσης και της αποκτηθείσας εμπειρίας, ενισχύει τη δέσμευση του ΤΙΤΑΝΑ και εξασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.