Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Κατανοώντας τον Κλάδο

Το σκυρόδεμα είναι το υλικό με τη δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση στον κόσμο μετά το νερό. Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή του εκτιμάται σε περίπου 25 δισ. τόνους.

Το σκυρόδεμα αποτελείται από ένα μίγμα τσιμέντου, αδρανών υλικών και νερού. Η διάρκεια ζωής του είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ εύπλαστο και μπορεί να χυτευθεί σε πολλά διαφορετικά σχήματα.

Το τσιμέντο παράγεται από το συνδυασμό κονιορτοποιημένου κλίνκερ με γύψο και χημικά πρόσθετα. Αδρανή υλικά όπως πέτρες, άμμος και χαλίκια αποτελούν απαραίτητα συστατικά για το έτοιμο μίγμα σκυροδέματος, την άσφαλτο και το κονίαμα.

Το σκυρόδεμα είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό υλικό, που αντέχει στις καταπονήσεις. Λειτουργεί ως μονωτικό υλικό στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και το θόρυβο. Επιτρέπει τη δημιουργία ενός
ευρέος φάσματος σχημάτων, μορφών και δομικών προσεγγίσεων. Μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί ως υλικό βάσης για δρόμους, πεζοδρόμια και πλάκες, εξοικονομώντας έτσι τη χρήση πρώτων υλών. Η βιομηχανία τσιμέντου έχει παγκόσμιο προσανατολισμό, αν και ξεκινάει από τοπική βάση, συνεισφέροντας σημαντικά στις
τοπικές οικονομίες.